Akreditovani programi

 

Metamorfoza-droga-prevencija narkomanije

(program se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016. godinu pod brojem 851)
Program je namenjen prosvetnim radnicima, stručnim saradnicima, direktorima i pomoćnicima direktora u osnovnim i srednjim školama. Program postoji od 2008. godine.
Edukacija se održava na srpskom ili mađarskom jeziku i traje tri dana (ukupno 24 sata).         

 

Nasilje nad decom – znaci, akcija, prevencija

(program nije akreditovan za tekuću školsku godinu)

Program je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima /profesorima razredne nastave,  nastavnicima/profesorima predmetne nastave u osnovnoj školi, medicinskim sestrama – vaspitačima, stručnim saradnicima, direktorima i pomoćnicima direktora.

Edukacija traje tri dana (ukupno 18 sati).

 

Iza sedam gora i sedam mora – uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

(program se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016. godinu pod brojem 848)

Program je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima/profesorima razredne nastave, medicinskim sestrama-vaspitačima kao i stručnim saradnicima. 
Edukacija se realizuje na mađarskom jeziku i traje tri dana (ukupno 24 sata).

Ukoliko mislite da bi neka od naših edukacija bila korisna vašem kolektivu, slobodno nam se obratite.