Accredited Programs

Metamorfoza-droga-prevencija narkomanije

(program se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2012/2014. godinu pod brojem 218)
Program je namenjen prosvetnim radnicima, stručnim saradnicima, direktorima i pomocnicima direktora u osnovnim  i srednjim školama. Program postoji od 2008. godine i do sada je edukaciju prošlo preko 160 učesnika.
Edukacija se održava  na srpskom i mađarskom jeziku i traje tri dana (ukupno 24 sata).         

 

Nasilje nad decom – znaci, akcija, prevencija

(program se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora  za školsku 2011/2012. godinu pod brojem 442)

Program je namenjen  vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima /profesorima razredne nastave,  nastavnicima/profesorima predmetne nastave u osnovnoj školi, medicinskim sestrama – vaspitačima, stručnim saradnicima, direktorima i pomocnicima direktora .

Edukacija traje tri dana (ukupno 18 sati).

 

Iza sedam gora i sedam mora – uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

(program se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora  za školsku 2012/2014. godinu pod brojem 404)

Program je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima/profesorima razredne nastave, medicinskim sestrama-vaspitačima kao i stručnim saradnicima.
Edukacija  se realizuje na mađarskom jeziku i traje tri dana (ukupno 24 sata).

Ukoliko mislite da bi neka od naših edukacija bila korisna vašem kolektivu, slobodno nam se obratite.