2014 Međunarodna nedelja nošenja beba - Nošenje je dobro!

Predavanje Ane Gobor Senaši, savetnice za nošenje