Izložba „METAMORPHOSIS“ – droga

Uvodne napomene: Teško je suočiti se sa činjenicom da su droge – neposredno ili posredno – sve prisutnije u našem životu. Ova tema kod nekih ljudi rađa osećanje zbunjenosti, beznadežnosti, ljutnje ili nemoći. Mnogi i nemaju formiran stav o ovoj temi. Ova neobična izložba može biti od pomoći -  mladima koji su stariji od 14 godina ili odraslim ljudima – da se snalaze u temi i da formiraju svoj stav o mogućim pitanjima.

Tokom posete izložbi upoznajemo se sa životnim pričama preko albuma sa fotografijama, intervjua, ličnih predmeta -  a uz pomoć i vođenje stručnih animatora. Sve ovo deluje na naše emocije preko više čulnih kanala, a u postizanju pravih efekata nam pomažu filmovi, zvučni efekti, bizarno osvetljenje, soba ogledala, šareni zidovi, skulpture.

Pomenuta izložba u Mađarskoj od 2001. godine služi kao preventivni program. Na predlog Fondacije mentalne higijene Exspecto Opština Subotica i Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku Vojvodine su omogućili da otkupimo pravo na izgradnju i postavljanje izložbe od „Köztes Átmenetek“ d.o.o. iz Budimpešte. Prava su otkupljena na deset godina.
Izložba Metamorphosis  - droga je otvorena 8. novembra 2006. godine.

 

Opis izložbe:

Izložba zauzima prostor od 190 kvadratnih metara. Sastoji se od pet soba.
1.    soba – predstavlja dnevnu sobu jedne porodice. U ovoj sobi imamo priliku da saslušamo intervjue sa bivšim narkomanima koji govore o svojim porodicama i o tome šta ih je neposredno navelo da isprobaju drogu. Na stolu dnevne sobe su albumi sa fotografijama, dokumentima preko kojih možemo pratiti život mladih od kojih su jedni izabrali put narkomanije, dok su drugi izabrali put zdravog života.
2.    soba – Na zidovima su vizuelno predstavljene razne kategorije droga. Inhalanti, psihostimulansi, kanabinoidi, opijati itd. imaju svoj zid i o njima se pojedinačno razgovara.
3.    soba – U sobi ogledala predstavljamo filmove - doživljaj nakon konzumiranja heroina, LSD-ja, spida i marihuane. U pripremi ovih filmova su pomogli bivši zavisnici.
4.    soba – Možemo ispratiti život jednog zavisnika. Na zidovima sobe su fotomontaže. Gornji red prikazuje zdravu osobu, a kako gledamo prema dole realnost se iskrivljuje, osoba gubi kontakt sa svojom okolinom, umire. Posetilac šeta među pokvarenim, istrošenim predmetima. Na TV ekranima možemo pročitati dejstvo narkotika na organizam.
5.    soba – Ulazimo u „grad“. Prikazuje nam život i kontakte zavisnika. Put usamljenosti jednog  narkomana.

Izložbu posetioci prate uz stručno vođenje od strane edukovanih stručnjaka – psihologa, pedagoga koji kontinuirano iniciraju interakciju sa posetiocima kroz narativnu formu rada. Poseta izložbi traje oko dva, dva i po sata.