Ostali programi

Konsultacije – individualna konsultacija je dostupna svima koji su se susreli sa nekim preprekama, a ne osećaju se kompetentnim za samostalno rešavanje tih problema. To su prvenstveno krizne situacije, stres, traume  kao što su gubici, nagle promene (razvojne ili promene drugačije prirode). Konsultacije su namenjene i zavisnicima kao pomoć u održavanju apstinencije ili onima kod kojih se javila jaka želja da prestanu da koriste narkotike.

Koordinacija – korisnicima droge, zavisnicima i porodicama koje imaju članove sa problemom zavisnosti od droge dajemo informacije, savete o mogućim načinima i metodama lečenja – bilo da je u pitanju ambulantno, stacionarno ili neki drugi način lečenja u Srbiji ili u inostransvu.

Grupa podrške - za porodice koje imaju članova sa problemom zavisnosti od PAS. Cilj grupe je samozaštita, razmena doživljaja i iskustava kao i informisanje o postojećim institucijama i mogućim načinima lečenja.

Autogeni trening bez autosugestije – organizujemo dva puta godišnje za sve zainteresovane koji bi želeli da ovladaju ovom tehnikom. Autogeni trening je skup tehnika psihofizičke relaksacije čiji je glavni cilj oslobađanje od viška psiholoških i fizioloških tenzija te postizanje stanja duboke opuštenosti. Autogeni trening je indikovan za ljude koji su pod stresom, za prevenciju i lečenje psihosomatskih bolesti, za zdrave ljude radi postizanja bolje koncentracije i relaksacije, ali i kao pomoćna terapija u lečenju nesanice, paničnih napada, bolesti zavisnosti....