Tinde Ric Denč

Tinde Ric Denč
•  Profesor razredne nastave, konsultant mentalne higijene, trener psihodramske grupe
 
Radno mesto
  • Fondacija mentalne higijene Exspecto: stručni saradnik 
  • Vođenje psihodramske grupe
  • Vođenje radionice za mlade: pisanje konkursa, komunikacija, grupna dinamika